01 August 2021 godine

Javne nabavke

Odluke o ishodu/rezultatima postupaka

2021

 

29.07.2021.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga – reparacija kliznih ležajeva

23.06.2021

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca-zamjena uredaja na NEMV GD-03_21

09.06.2021.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke izvođenja radova – Isporuka i instalacija elektronskog SS osiguranja 6 (šest) ŽCP, tender broj_GD-50_20

03.06.2021. godina

Odluka o dodjeli ugovora za nabavku usluga koje su izuzete od primjene Zakona

06.05.2021.

Rješenje URŽ-a broj JN2-01-07-1-473-10_21 kojim se poništava Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1-433-1_2021

16.04.2021

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – radovi na zamjeni elektronskog SS uredjaja

16.04.2021. godina

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- Službena odjeća i obuca GD-67-20

03.03.2021. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca Lot-1 Stezaljke, spojnice nosaci i drugi metalni dijelovi KM

03.03.2021. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca Lot-2 Dijelovi sklopova, izolatori i sklopovi KM

03.03.2021. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca Lot-3 Uzad, provodnici i zice za KM

03.03.2021. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca Lot-4 Pribor i materijal za povezivanje PV KM

03.03.2021. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca Lot-5 Oprema za zastitu na radu KM

22.02.2021. godina

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – Dizel gorivo – GD-64-20

24.02.2021. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Tucanik krečnjačkog porijekla

11.02.2021

Odluka o otkazivanju postupka-Revizija finansijskih izvjestaja za 2020

11.01.2021. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za JN izvođenja radova-Isporuka i instalacija elektronskog SS osiguranja 6 (šest) ŽCP

2020

31.12.2020.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Maziva ulja i srodni industrijski proizvodi za šinska vozila

31.12.2020.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Mazive masti za šinska vozila

30.12.2020.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca-Revizija finansijskih izvjestaja za 2020. godinu

30.12.2020.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača – kancelarijski materijal za 2020 Lot-1_Razni kancelarijski materijal

28.12.2020.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – pričvrsni kolosječni pribor GD-61-20

24.12.2020.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Kolektivno kombinovano osiguranje radnika

23.12.2020.

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke Službena odjeća i obuća

18.12.2020.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača – kancelarijski materijal za 2020 Lot-1_Razni kancelarijski materijal

Odluka o izboru najboljeg ponuđača – kancelarijski materijal za 2020 Lot-2_Toneri i ketridži

09.12.2020.

Odluka o ponistenju postupka JN-lična zaštitna oprema i sredstva za dezinfekciju i zaštitu od virusne infekcije COVID 19

24.11.2020

Odluka o ponistenju postupka za LOT-1, LOT-2 i LOT-3-ugalj i drva za 2020. godinu

13.11.2020. godine

Odluka o ponistenju postupka jn- Revizija finansijskih izvjestaja za 2020. godinu

12.11.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – Ugalj i drva za 2020. godinu

26.10.2020. godine

Odluka o poništenju – Kolektivno kombinovano osiguranje radnika

16.10.2020. godine

Odluka o poništenju postupka – Sprave protiv putovanja šina u PI Tuzla

13.10.2020. godine

Odluka o ponistenju postupka – pricvrsni kolosijecni pribor namijenjen za realizaciju investicionog ulaganja u gornji stroj pruge 12 na dionici Sarajevo – Podlugovi

09.10.2020. godine

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke roba – materijal reda vožnje za 2020_2021 godinu

28.09.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca-Revizija finansijskih izvjestaja za 2020.

25.09.2020. godine

Odluka o poništenju-lična zastitna oprema i sredstva za dezinfekciju i zaštitu od COVID 19

24.09.2020. godine

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke roba – sredstva za higijenu za 2020. godinu

17.09.2020.godine

Odluka o poništenju postupka za Maziva ulja a nakon Rješenja URŽ-a

10.09.2020. godine

Odluka o ponistenju – ugalj i drva za 2020. godinu

03.09.2020.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke-mjerenje geometrije kolosijeka mjernim kolima

12.08.2020.

Rjesenje URŽ-a broj JN2-01-07-1-1680-11_20, kojim se poništava Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1-10618-1_2020 od 24.06.2020. godine

20.07.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – dizel gorivo 1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – dizel gorivo 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – dizel gorivo 3

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – dizel gorivo 4

02.07.2020.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Rezervni dijelovi za TPM i TMD

25.06.2020.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za JN izvođenja radova – Isporuka i instalacija elektronskog signalno-sigurnosnog osiguranja 6 (šest) željezničko-cestovnih prelaza_GD-09_20

22.06.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- Kvarcni pijesak

19.06.2020. godine

Odluka o poništenju postupka – Maziva ulja i srodni industrijski proizvodi

10.06.2020. godine

advokatske usluge – Odluka o konacno kvalifikovanim ponudjacima

01.06.2020. godine

Notarske usluge – Odluka o kv.ponudjacima

29.05.2020. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Inst. opt. kabla i telek. aktivne opreme sa proš. sisitema na relaciji EVP Banlozi-Maglaj

27.05.2020. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke – Pričvrsni kolosiječni pribor

29.04.2020. godine

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke – kancelarijski materijal za 2020. godinu

24.04.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca-zamjena prekidaca u napojnim vodovima

23.04.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – pragovi

23.04.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – dizel gorivo

27.03.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca-nabavka roba K.H Deutz motor BF12L-413

25.03.2020. godine

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Sanacija krova u stanici Mostar Putna

23.03.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba – rezervni dijelovi za stanično elektronsko signalno – sigurnosno osiguranje tipa ESTW

06.03.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca-rezervni dijelovi za EMV, elektro lokomotive i grafitni materijal

06.03.2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca-prosirenje sistema radio mreze i prosirenje sistema snimanja sluzbenih razgovora na postojece registrofone

19.02.2020. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke – Maziva ulja i srodni industrijski proizvodi

24.01.2020. godine

Odluka o poništenju postupka JN – rezervni dijelovi za stanično elektronsko signalno sigurnosno osiguranje tipa ESTW L90 5 _ GD-78_19

23.01.2020. godine

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke-prebacivanje vakumskih prekidaca za napojen vodove iz PSN Mag u EVP Zen

14.01.2020.

Odluka o ponistenju postupka JN roba – pretvarač uzbude EKDD 24220-25A glavnog generatora lokomotive 642-183

2019

25.12.2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca-stacionarne baterije rezervnog napajanja st. signalnog uredjaja tipa OpzV

24.12.2019. godine

Odlu o dodjeli ugov-RD za st elektron sign sigu osig ESTW L90 5_GD-78_19

18.12.2019. godine

Odluka o poništenju postupka Oprema za proširenje postojećeg sisitema radio mreže u stanicama Zavidović i Maglaj i sistema za snimanje službenih razgovora u stanici Zenica, sa ugradnjom,

18.12.2019. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – rezervni dijelovi za teretne vagone

16.12.2019. godine

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke-Revizija finansijskih izvjestaja za 2019. godinu

12.12.2019

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke – STUDIJA SA RJEŠENJEM ZA NOVU PRUGU VAREŠ – BANOVIĆI

29.11.2019. godine

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke-Isporuka i instalacija elektronskog signalno – sigurnosnog osiguranja 6 (šest) putnih prelaza, tender broj_GD-55_19

28.11.2019. godina

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaća- Zaštitna odjeća, obuća i HTZ oprema

28.11.2019. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke – pričvrsni i spojni kolosiječni pribor

28.11.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – nadogradnja putnog prelaza 16 Malešići

22.11.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – kompletna desna skretnica broj 7 u stanici Ljubace, 49E1-500-1.12

15.11.2019. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Instalacija optičkog kabla na dionici Sarajevo – Zenica – EVP Banlozi i instalacija telekomunikacione aktivne opreme – proširenje sistema

05.11.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – Radovi na ugradnji elek ss uredjaja

05.11.2019. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke- Izolovani lijepljeni sastavi tipa L i plastične izolacione vezice

01.11.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca-rezervni dijelovi za TPM i TMD proizvodaca masina Plasser & Theurer i monoblok

31.10.2019. godine

Odluka o ponistenju postupka-Stacionarne baterije rezervnog napajanja stanicnog SS uredjaja, tipa OPzV

21.10.2019. godine

Odluka o dodjeli ugovora nabavke usluge izuzete od primjene zakona – Remont dva regulatora (birača) napona tip RTN25 sa prekidačem KRN-2 za lokomotive 1141-041 i 1141-043

17.10.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca-Sanacija limenih krovova u Radionici Dobosnica, PI Tuzla

07.10.2019. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – reparacija kliznih ležajeva

30.09.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – Loz ulje 2019

27.09..2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca-Revizija finansijskih izvjestaja za 2019. godinu

25.09.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Rezervni dijelovi za opravku TPM

25.09.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Kolektivno kombinovano osiguranje radnika

13.09.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1 – Tucanik krečnjačkog porijekla

13.09.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 2 – Tucanik eruptivnog porijekla

10.09.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Maziva, ulja i srodni industrijski proizvodi za šinska vozila

09.09.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – monoblok tockovi sa uslugom 2019

19.08.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca-Kvacilo pomocno za EMV serije 411-415 koje se koristi za manevru EMV u Depou Rajlovac i Zenica-2 kompleta

16.08.2019. godine

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke-kompletna desna skretnica broj 7 u stanici Ljubace

09.08.2019. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke – sanacija limenih krovova u Dobošnici

01.08.2019. godine

ODLUKA o poništenju postupka JN usluga – opravka energetskog transformatora u EVP Zenica, tip 2MR7500-123 serijskog broja 40035

29.07.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – mostovska građa (mostovski pragovi)

26.07.2019. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke- revizija finansijskih izvještaja za 2019. godinu

23.07.2019. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke za pričvrsni i spojni kolosiječni pribor LOT 1

16.07.2019. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke Zaštitna odjeća i obuća i HTZ oprema

05.07.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Kvarcni pijesak za lokomotive i pijesak za pjeskarenje šinskih vozila

02.07.2019. godine

Odluka o konačno kvalifikovanim ponuđačima – advokatske usluge

02.07.2019.

Odluka o poništenju postupka -REZERVNI DIJELOVI ZA BROJAČE OSOVINA TIPA BO 23

02.07.2019.

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke usluga – reparacija kliznih ležajeva

20.06.2019.

Odluka o poništenju postupka nabavke robe – Rezervni dijelovi za stanično elektronsko signalno sigurnosno osiguranje tipa ESA 44-BH

12.06.2019.

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke-Kompletna desna skretnica broj 7 u stanici Ljubace

12.06.2019.

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke izolovani lijepljeni sastavi tipa L i sustamid vezice

11.06.2019.

ODLUKA o kvalifikovanim ponuđačima za pružanje advokatskih uslugaODLUKA o kvalifikovanim ponuđačima za pružanje advokatskih usluga

05.06.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka klipnih bezuljnih kompresora Knorr VV 270-T

27.05.2020. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke – Pričvrsni kolosiječni pribor

24.05.2019.

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke roba – kompletna desna skretnica broj 7 u stanici Ljubace, 49E1-500-1.12

24.05.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka reznog alata – noževa

20.05.2019.

Odluka o poništenju postupka Izolovani lijepljeni sastavi tipa L i sustamid vezice

15.05.2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-sintetičke podloške za podmetanje ispod šina LOT 2

15.05.2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-pričvrsni i spojni kolosiječni pribor LOT 1

07.05.2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – borova daska i drugi materijali od drveta

07.05.2019.

Odluka o poništenju postupka Zastitna odjeća, obuća i HTZ oprema

26.04.2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača filteri za potrebe radionic Blažuj

25.04.2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca-oprema za inst opt kabla i oprema za pros postojeceg

16.04.2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – sredstva za higijenu za 2019. godinu.

25.03.201.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca-Notarske usluge

14.03.2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Masti za mazalice kolosijeka LOT 2

14.03.2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Masti za šinska vozlia LOT 1

04.03.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – 16 (šesnaest) kompleta cilindarskih glava dizel motora za lokomotive serije 661

20.02.2019.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke – Nabavka reznog alata – noževa

14.02.2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Revizija finansijskih izvjestaja za 2018. godinu

12.02.2019.

Odluka o dodjeli ugovora – Materijal i oprema za AT zavarivanje

31.01.2019.

Odluka o dodjeli ugovora-oprema za proširenje radio mreže i sistema za snimanje službenih razgovora, sa ugradnjom

30.01.2019.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Službena odjeća i obuća za potrebe Službe za građevinske poslove i Službe za MOP i TPM, Službe za organizaciju i sigurnost prometa

25.01.2019.

Odluka o poništenju postupka za LOT 2 – Kolosiječni pribor

25.01.2019.

Odluka o poništenju postupka za LOT 1 – Kolosiječni pribor

23.01.2019.

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke LOT-1 – Mrki ugalj

22.01.2019.

Odluka o ponistenju postupka-Filteri za potrebe radionice Blažuj na održavanju TPM i TMD,

21.01.2019.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke-Oprema za instalaciju optičkog kabla i oprema za proširenje postojećeg sistema automatske telefonije (žat) sa ugradnjom

11.01.2019.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke-Revizija finansijskih izvještaja za 2018. godinu

2018

07.12.2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT-3 – Bukova cijepana drva

07.12.2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT-2 – Drveni ugalj – Lignit

07.12.2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT-1 – Mrki ugalj

03.12.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – totalna stanica sa pratećom opremom

29.11.2018.

Odluka o dodjeli Ugovora za sanaciju i odvodnju staničnog platoa između kolosijaka 2 i 3 – Nabavke izuzete od primjene ZJN

28.11.2018.

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – željeznički obrasci

22.11.2018

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca loz ulje

21.11.2018

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca kocni umeci za Talgo

15.11.2018

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca monoblok tockovi NEMV i Talgo

30.10.2018

Odluka o poništenju postupka javne nabavke – beskontaktna Qr odmjerka

27.08.2018

Odluka o poništenju postupka javne nabavke – Željeznički obrasci

30.10.2018

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjača Revizija 2018. godine

26.10.2018.godine

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke- nabavka i ugradnja separatora

03.09.2018

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca kocne papuce

13.08.2018. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Signalne sijalice za SS uređaje i EEP za sva područja Infrastrukture

07.08.2018. godine
ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – gumeno metalni elementi na šinskim vozilima

01.08.2018. godine
Odluka o poništenju postupka javne nabavke – Izrada studije opravdanosti izgradnje pruge Vareš -Banovići

27.07.2018. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Kvarcni pijesak

25.07.2018. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Rezervni dijelovi za TPM i TMD

24.07.2018. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Tucanik za zastor željezničkih pruga, krečnjačkog porijekla, krupnoće I (31,5 – 63 mm)

23.07.2018. godine
ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – automatske praonice za vozove

20.07.2018. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Maziva ulja i srodni industrijski proizvodi

19.07.2018. godine
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Grafitni materijal i rezervni dijelovi za električne lokomotive, GD-54-18

06.07.2018. godine
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Dizel gorivo – GD – 1517

25.06.2018. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Topovi za farbanje u radionicama Dobošnica, Zenica i Čapljina, LOT 1

25.06.2018. godine
Odluka o poništenju postupka javne nabavke – Aparati za zavarivanje, brusilice, bušilice, lančane dizalice nosivosti 3 tone, visoko-tlačne pumpe 20 bara i pneumatski čekići u radionici Dobošnica, LOT 2

12.06.2018. godine
ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – Rezervni dijelovi za teretne vagone

04.06.2018. godine
ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – Rezervni dijelovi za teretne vagone

04.06.2018. godine
Odluka o ponistenju postupka jn-Sijalice za odrzavanje signalno-sigurnosnih uredjaja i elektroenergetskih postrojenja u svim podrucjima Infrastrukture

04.06.2018. godine
ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača  za javnu nabavku roba –  Nabavka sistema zaštite od golubova u stanici “Mostar Putna” i stanici “Sarajevo Putna”

18.05.2018. godine
Odluka o dodjeli ugovora –  Nabavka roba sa proširenjem sistema i ugradnjom registrofona i radio uređaja

16.05.2018. godine
Odluka o poništenju postupka javne nabavke – Kolosiječni pribor

04.05.2018. godine
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – opravka krana Palfinger PA 19000 sa ugradnjom, montažom i obezbjeđenjem upotrebne dozvole

24.04.2018. godine
ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača – revizija SF6 prekidača u EVP Raštani od strane proizvođača KONČAR

24.04.2018. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Vijčana roba i crna i obojena metalurgija

20.04.2018. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Dva drumsko – šinska bagera sa priključcima

19.04.2018. godine
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – dizel gorivo (LOT 1, LOT 2, LOT 3, LOT 4, LOT 5)

19.04.2018. godine
Odluka o dodjeli ugovora – 4 kontejnera u stanicama: Bosanska Otoka 2 komada, Bosanska Krupa 1 komad i Dobošnica 1 komad

10.04.2018. godine
ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke – gumeno metalni elementi na šinskim vozilima

05.04.2018. godine
Odluka o poništenju postupka nabavke – Kolosiječni pribor

05.04.2018. godine
Odluka o poništenju postupka nabavke – Mjerenje geometrije kolosijeka

05.04.2018. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Kancelarijski materijal za 2018.godinu

27.03.2018. godine
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Službena odjeća i obuća, tender broj GD-11-17

23.03.2018. godine
Odluka o poništenju postupka nabavke – Tucanik krečnjačkog porijekla LOT 1

23.03.2018. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Tucanik eruptivnog porijekla LOT 2

19.03.2018. godine
ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke usluga-popravka vučnog motora EMV 411/415 i motora kompresora

13.03.2018. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Prosušena oštrobridno rezana borova daska

07.03.2018. godine
Odluka o poništenju postupka nabavke – Sredstva za higijenu

27.02.2018. godine
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – popravka vučnog motora EMV 411/415 i motora kompresora

26.02.2018. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Preventivno održavanje Talgo podpodnog struga model 3112 sa obavezno zamjenjivim rezervnim dijelovima

22.02.2018. godine
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga – servisiranje (popravak) dijelova za održavanje putnih prelaza tipa Bombardijer

20.02.2018. godine
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – popravka glavnog monofaznog regulacionog srednjenaponskog transformatora MLR 5500 lokomotive 441

20.02.2018. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Impregnisani bukovi pružni pragovi LOT 1

20.02.2018. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Impregnisana hrastova skretnika građa LOT 2

05.02.2018. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Monoblok točkovi za vučna i vučena vozila sa uslugom naprešavanja monoblok točkova na osovine

01.02.2018. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Masti za šinska vozila LOT-1

01.02.2018. godine
Odluka o poništenju postupka javne nabavke – Masti za mazalice kolosijeka LOT – 2

2017

29.12.2017. godine
Odluka o poništenju postupka javne nabavke – Informatička oprema

28.12.2017. godine
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT 1 – boje, lakovi za AKZ i prateći materijali

28.12.2017. godine
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT 2 – pomoćni pribor i alati za AKZ

25.12.2017. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Remont – reparacija klipnog bezuljnog kompresora KNORR VV 270-T

22.12.2017. godine
Odluka o dodjeli Ugovora – Revizija finansijskih izvještaja JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu

21.12.2017. godine
Odluka o dodjeli ugovora – PP – 14 Alića Han, Ilijaš

21.12.2017. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Kvarcni pijesak za lokomotive (200 t)

21.12.2017. godine
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – uže obilaznog voda kontaktne mreže 25 kV 50 Hz.

21.12.2017. godine
Odluka o poništenju postupka javne nabavke – Revizija vučnih motora, glavnih transformatora, glavnih prigušnica, ARNO pretvarača i motora kompresora na šinskim vučnim vozilima.

20.12.2017. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Nabavka i ugradnja opreme kontakt mreže na Unskoj pruzi, dionica Bihać – Blatna (gr.km. 19+600 – 65+900)

23.08.2017. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Materijal i oprema za AT zavarivanje

14.08.2017. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Bandaže za lokomotive 661

14.08.2017. godine
Odluka o poništenju postupka – Sredstva za higijenu za 2017. godinu

14.08.2017. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Spiralne opruge

28.07.2017. godine
Odluka o poništenju postupka – Kolektivno kombinovano osiguranje radnika

15.06.2017. godine
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – sredstva za higijenu za 2017. godinu.

15.06.2017. godine
Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavku usluga – poštanske usluge za 2017. godinu.

13.06.2017. godine
OOdluka o stavljanju van snage Posebne Odluke o pokretanju postupka za nabavku – meterijal i oprema za AT zavarivanje

13.06.2017. godine
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – kancelarijski namještaj.

13.06.2017. godine
Odluka o poništenju postupka – kočne papuče od kompozitnih materijala 400/84/60, UIC 541-4 “L”.

24.05.2017. godine
Odluka o poništenju postupka – kvarcni pijesak za lokomotive (200 t)

22.05.2017. godine
Odluka o dodjeli ugovora: maziva – ulja za šinska vozila

04.05.2017. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Podbijački agregat tip 09-32 sa vodećim cilindrima (LOT 1)

04.05.2017. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Rezervni dijelovi za mašinu podbijačicu kolosijeka “P&T” 09-32/3134 (LOT 2)

29.03.2017. godine
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba – oprema povratnog voda kontaktne mreže 25kV 50Hz.

  • LOT 1 –     Cadweld punjenje
  • LOT 2 –     Pribor za uzemljenje
  • LOT 3 –      Kabelska stopica 95mm
  • LOT 4 –      Čelično pocinčano uže 95mm2

28.03.2017. godine
Odluka o dodjelli ugovora – Vijčana roba, crna i obojena metalurgija

28.03.2017
Odluka o dodjeli Ugovora – Dizel gorivo za PPP i PI Mostar – LOT 1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – dizel gorivo 2017 – LOT 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – dizel gorivo 2017 – LOT 3

Odluka o dodjeli Ugovora – Dizel gorivo za PPP i PI Tuzla – LOT 4

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – dizel gorivo 2017 – LOT 5

14.03.2017. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Rezervni dijelovi za putne prelaze tipa BUES 2000, za PI Tuzla i PI Sarajevo

08.02.2017. godine
Odluka o poništenju postupka – Vršenje zdravstvenih pregleda željezničkih radnika JP ŽFBiH d.o.o.. PPP i PI Bihać i PPP i PI Tuzla

08.02.2017. godine
Odluka o poništenju postupka – Oprema voznog voda kontaktne mreže 25kV 50 Hz

08.02.2017. godine
Odluka o poništenju postupka – Materijal i oprema za AT zavarivanje

07.02.2017. godine
Odluka o dodjeli Ugovora – Herbicidi sa pratećim okvašivačem

07.02.2017. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Servisiranje drumskih motornih vozila u 2016. godini za ZF i PP Sarajevo, PP Mostar, PP Zenica, PP Tuzla i PP Bihać

19.01.2017. godine
Odluka o poništenju postupka – Rezervni dijelovi za brzinomjere lokomotiva serije 441-900.

19.01.2017. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Rezervni dijelovi za putne prelaze tipa SPA-4.

18.01.2017. godine
Odluka o poništenju postupka – Ogrijevni materijal.

2016

30.12.2016. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Elektronski modul PNOZIMP-773105 (2 komada) i elektronski modul CAN DDc 701-T (1 komad).

30.12.2016. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Službeni saobraćajni obrasci.

26.12.2016. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Polovna mašina za rešetanje zastorne prizme kolosijeka sa rezervnim dijelovima i polovni vagon kiper (prevrtač).

23.12.2016. godina
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba –  Monoblok točkovi q 920 mm za teretne vagone sa uslugom kompletiranja osovinskih slogova q 920 mm za teretne vagone.

22.12.2016. godine
Odlluka o poništenju postupka javne nabavke roba –  Sredstva za higijenu za 2016.god.

07.12.2016. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Kočne papuče od sivog liva za lokomotive i vagone.

07.12.2016. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Opravka električnih uređaja snage do 10 kW.

16.11.2016. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Opravka energetskog transformatora u EVP Dobrinja, tip 2MR7500-123 serijskog broja 400050.

28.10.2016. godine
Sredstva za higijenu za 2016. godinu.

28.10.2016. godine
Kancelarijski materijal za 2016. godinu.

28.10.2016. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Izgradnja trafostanice TS 10(20) 0,4 kVA za snabdijavanje električnom energijom VV i OŠV Zenica.

28.10.2016. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Zaštitna odjeća, obuća, HTZ oprema i taktička uniforma.

27.10.2016. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Revizija finansijskih izvještaja JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu.

28.09.2016.godine
Odluka o dodjeli ugovora javne nabavke – Rezervni dijelovi , ugljeno f+grafitne ćetkice i grafitne letve za tekuće održavanje šinskih vozila.

28.09.2016. godine
Odluka o poništenju postupka javne nabavke –  Servisiranje drumskih motornih vozila – LOT 1.

28.09.2016. godine

Odluka o dodjeli ugovora – Tehnički pregled i registracija drumskih motornih vozila JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu.

28.09.2016. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Nabavka vanjskih guma za drumska motorna vozila – LOT 2.

28.09.2016. godine
Odluka o poništenju postupka javne nabavke – Kočne papuče od sivog liva za lokomotive i vagone.

28.09.2016. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Masti za šinska vozila za 2016. godinu.

24.08.2016. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Monoblok točkovi fi 1250 mm i kočni diskovi fi 610 mm sa uslugom kompletiranja/naprešavanja na osovine za LOT – 2.

24.08.2016. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Monoblok točkovi fi 1250 00 i kočni diskovi fi 610 00 sa uslugom kompletiranja/naprešavanja  na osovine za LOT-1.

26.07.2016. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Filteri goriva, maziva zraka i pratećeg zaptivog materijala.

26.07.2016. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Gorivo za drumska motorna vozila JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu.

26.07.2016. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Rezervni dijelovi za teretne vagone.

18.07.2016.godine
Odluka o dodjeli ugovora- Nabavka usluga- smještaj radnika za potrebe JPŽFBiH d.o.o. Sarajevo.

15.07.2016. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Periodični pregled, ispitivanje i servisiranje protivpožarnih aparata i održavanja i servisiranje hidrantske mreže za LOT – 5 : Područje Bihać.

15.07.2016. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Periodični pregled, ispitivanje i servisiranje protivpožarnih aparata i održavanje i servisiranje hidrantskih mreža za LOT – 1 : Sarajevo.

15.07.2016. godine
Osiguranje od automobilske odgovornosti i zeleni karton za drumska vozila JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu.

15.07.2016. godine
Odluka o dodjeli ugovora – LOT 1: boje, lakovi za AKZ zaštitu i prateći materijal i LOT 2: pomoćni pribor i alati za AKZ.

15.07.2016. godine
Odluka o dodjeli ugovora – advokatske usluge u postupku između JP ŽFBiH d.o.o. – Hadžić Sulejman.

10.06.2016.godine
Odluka o dodjeli ugovora – prosušena oštrobridno rezana borova daska.

10.06.2016. godina
Odluka o dodjeli ugovora nabavka usluge – preliminarni tehnički pregled Talgo garnitura.

31.05.2016. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Rezervni dijelovi za PLUG SSP203/772.

31.05.2016. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Reparacija hidrauličnih prigušivača vibracija (amortizera).

27.04.2016. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Notarske usluge.

27.04.2016. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Revizija finansijskih izvještaja JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za 2015. godinu.

26.04.2016. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Lot-2: kočne papuče S-L 275180 /60 za lokomotivu serije 441 – 1100 komada, kočne papuče S-L za lokomotivu serije 661 – 280 komada.

26.04.2016. godine
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga-Noćni odmor vozopratnog i mašinskog osoblja, uposlenika JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo, u Doboju kod obrta voza 714/715.

22.03.2016. godine
Odluka o poništenju postupka javne nabavke – Notarske usluge.

21.03.2016. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Metalizacija rukavaca na osovinskim sklopovima za putničke vagone i EMV – 50 osovina.

21.03.2016. godine
Odluka o dodjeli ugovora – crna i obojena metalurgija za opravku vagona.

17.03.2016. godine
Odluke o poništenju postupka javne nabavke br: 42359/2015 – BOJE, LAKOVI, PRATEĆI MATERIJALI, POMOĆNI PRIBOR I ALATI ZA ANTIKOROZIVNU ZAŠTITU (AKZ) – LOT-ovi 1,2.

15.03.2016.godine
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga- revizija vučnih motora, glavnih transformatora, glavnih generatora, glavnih prigušnica i ARNO pretvarača na šinskim vučnim vozilima.

01.02.2016. godine
Odluka o poništenju postupka javne nabavke – registracija drumskih vozila JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za 2015. godinu.

01.02.2016. godine
Odluka o dodjeli ugovora – tehnički tečni plinovi.

01.02.2016. godine
Odluka o poništenju postupka javne nabavke – Revizija finansijskih izvještaja JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za 2015. godinu.

01.02.2016. godine
Odluka o poništenju postupka javne nabavke – LOT 2; Mazive masti za šinska vozila.

01.02.2016. godine
Odluka o dodjeli ugovora – LOT 1; Maziva ulja i srodni industrijski proizvodi.

28.01.2016. godine
Odluke o dodjeli Ugovora – postupk br 42356/2015 – DIZEL GORIVO ZA POGON ŠINSKIH VOZILA ZA 2016. GODINU – LOT-ovi 1,2,3,4,5.

18.01.2016. godine
Odluka o dodjeli ugovora – Kolektivno kombinovano osiguranje zaposlenika.

15.01.2016. godine
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluge – Noćni odmor vozopratnog i mašinskog osoblja, uposlenika JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo, u Doboju kod obrta voza 714/715.

15.01.2016. godina
Odluka o dodjeli ugovora- Vršenje zdravstvenih pregleda željezničkih radnika JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo u području infrastrukture Tuzla i Prometno poslovni području Tuzla.

15.01.2016. godine
Odluka o poništenju postupka javne nabavke – ogrijevni materijal.

12.01.2016. godine
Odluka o poništenju postupka javne nabavke – notarske usluge.

2015

11.11.2015. godine

Odluka o dodjeli ugovora-Reparacija osovinskih slogova za lokomotove serije 441.

12.05.2015. godine

Odluka o dodjeli ugovora-Monoblok točkovi fi 920 mm za vagone.

07.04.2015.godine

Odluka o dodjeli Ugovora-Prosušena oštrobridno rezana borova daska UD-1886/2015.

07.04.2015. godine

Odluka o dodjeli Ugovora-Materijal za solarne mazalice.

09.06.2015.godine

Odluka o dodjeli Ugovora-Službena odjeća i obuća.

Podaci o zakljucenim ugovorima, izmjenama i njihovoj realizaciji

Poziv za dostavljanje ponuda za usluge iz Aneksa II Dio B

2020

11.05.2020.godina

Poziv za dostavu ponuda Notarske usluge

27.04.2020.godina

Poziv za advokatske usluge

2019

13.05.2019. godine

Poziv za advokatske usluge

09.04.2019. godine

Poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga tehnički pregled i registracija drumskih motornih vozila

 

05.03.2019. godine

Poziv – nabavka notarskih usluga

2017

08.09.2017. godine
Poziv za dostavljanje ponuda-Tehnički pregled i registracija drumskih motornih vozila JP ŽFBiH doo

22.05.2017. godine
Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku advokatskih usluga.

2016

03.08.2016. godine
Poziv za dostavljane ponuda za nabavku usluga tehnički pregled i registracija drumskih motornih vozila JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za 2016.godinu.

03.06.2016. godine
Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga smještaja i noćenja željezničkih radnika.

19.05.2016. godine
Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku advokatskih usluga.

05.04.2016. godine
Poziv za dostavljenje ponuda za nabavku notarskih usluga, tender UD/226-1/2016.

31.03.2016
Poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga: Noćni odmor vozopratnog i mašinskog osoblja, uposlenika JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo, u Doboju kod obrta voza 714/715.

05.02.2016. godine
Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku notarskih usluga.

2015

17.12.2015. godine
Poziv za dostavu ponuda za nabavku notarskih usluga.

16.12.2015. godine
Poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga: Vršenje zdravstvenih pregleda željezničkih radnika u toku 2015 i 2016. godine., za uposlenike JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo, Poslovno područje –Tuzla.

10.12.2015. godina
Poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga: Noćni odmor vozopratnog i mašinskog osoblja, uposlenika JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo, u Doboju, kod obrta voza 714/715.

Namjera o provođenju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja

29.07.2021. godine

Posebna Odluka o pokretanju postupka JN usluga – revizija vučnih motora, glavnih transformatora, glavnih prigušnica, ARNO pretvarača i motora kompresora na šinskim vučnim vozilima

06.07.2021. godine

Posebna Odluka o pokretanju postupka JN usluga – opravka i servisiranje dijelova i sklopova za lokomotive, teretne vagone, Talgo i EMV 411_415

17.06.2021. godine

Posebna odluka o pokretanju javne nabavke Filteri za potrebe radionice Blažuj na održavanju TPM i TMD

03.06.2021.

Posebna odluka o pokretanju postupka JN roba – ručne signalne svjetiljke za radnike na osiguranju i regulaciji željezničkog saobraćaja

29.04.2021. godina

Posebna odluka o pokretanju postupka nabavke roba -Šine 49E1

17.06.2020. godin

Posebna odluka o pokretanju postupka Pričvrsni kolosiječni pribor namijenjen za realizaciju investicionog ulaganja u gornji stroj pruge 12 na dionici Sarajevo – Podlugovi, tender broj GD-3620

05.02.2020.godine

Posebna Odluka o pokretanju postupka JN izvođenja radova – Isporuka i instalacija elektronskog signalno-sigurnosnog osiguranja 6 (šest) željezničko-cestovnih prelaza

24.01.2020. godine

Posebna Odluka o pokretanju postupka JN izvođenja radova – Instalacija optičkog kabla i telekomunikacione aktivne opreme sa proširenjem sistema na relaciji EVP Banlozi – Maglaj

20.01.2020.godine

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke roba-Rezervni dijelovi za EMV, elektro lokomotive i grafitni materijal

20.06.2017. godine
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE USLUGA: Revizija vučnih motora, glavnih transformatora, glavnih prigušnica, ARNO pretvarača i motora kompresora na šinskim vučnim vozilima

13.03.2017. godine
POSEBNA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE: Kolektivno kombinovano osiguranje radnika

24.10.2016. godiine
POSEBNA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ROBA: Polovna mašina za rešetanje zastorne prizme kolosijeka sa rezervnim dijelovima i polovni vagon kiper (prevrtač).

05.08.2016. godine
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke roba: Zaštitna odjeća, obuća HTZ opreme i taktičkih uniformi, za potrebe JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo.

05.08.2016. godine
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o pokretanju : Opravka energetskog transformatora u EVP Dobrinja, tip 2MR7500-123 SERIJSKOG BROJA 400050.

27.06.2016.godina
POSEBNA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ROBA: Monoblok točkova fi 1250 mm i kočni diskovi fi 610 mm sa uslugom kompletiranja/naprešavanja na osovine, za potrebe Javnog preduzeća Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine,d.o.o. Sarajevo.

15.06.2016. godine
POSEBNA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ROBA: Monoblok točkova fi 1250 mm i kočni diskovi fi 610 mm sa uslugom kompletiranja/naprešavanja na osovine, za potrebe Javnog preduzeća Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine,d.o.o. Sarajevo.

26.05.2016. godine
POSEBNA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE: Servisiranje drumskih motornih vozila sa nabavkom vanjskih guma za drumska motorna vozila u 2016. godini JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za zajedničke funkcije i poslovna područja: Sarajevo, Mostar, Zenica, Tuzla i Bihać

26.05.2016. godine
POSEBNA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE: Gorivo za drumska motorna vozila JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu.

26.04.2016. godine
POSEBNA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE: Izgradnja trafostanice TS 10(20) 0,4 kV 630 kVA za snabdijevanje električnom energijom radionice za VV i OŠV Zenica.

11.04.2016. godine
POSEBNA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE: Boje, lakovi, prateći materijal, pomoćni pribor i alati za antikorozivnu zaštitu (AKZ)..

11.04.2016. godine
POSEBNA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE: Rezervni dijelovi za teretne vagone.

17.03.2016. godine
POSEBNA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE: Rezervni dijalovi za kočnu opremu: Kočna oprema za vučna i vučena vozila tip „Oerlikon“ i pneumatska instalacija.

15.03.2016. godina
POSEBNA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE: Prosušena oštrobridno rezana borova daska.

17.12.2015.godine
POSEBNA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE: Revizija vučnih motora, glavnih transformatora, glavnih generatora, glavnih prigušnica i ARNO pretvarača na šinskim vučnim vozilima.

11.11.2015. godine
POSEBNA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE: Boje, lakovi, prateći materijali, pomoćni pribor i alati za antikorozivnu zaštitu.

11.11.2015. godine
POSEBNA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE: Dizel gorivo za pogon šinskih vozila za 2016. godinu.

01.10.2015. godine
POSEBNA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE: Kolektivno kombinovano osiguranje zaposlenika.

17.12.2014. godine
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE: Službena odjeća i obuća.

 

17.12.2014. godine
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE: Monoblok točkovi fi 920 mm za vagone.

Trenutno nema otvorenih konkurentskih postupaka!

Trenutno nema otvorenih takmičarskih postupaka!

Trenutno nema otvorenih organičenih postupaka!